Ενοικίαση χώρου


Ο χώρος διατίθεται προς χρήση και ενοικίαση σε κάθε ενδιαφερόμενο και είναι <ανοιχτός> για νέες συνεργασίες, φωτογραφίσεις, σεμινάρια, εκθέσεις, παρουσιάσεις με σκοπό την προώθηση της τέχνης.